6.8.09

posted on 06 Aug 2009 10:10 by mmmmmmm

เมื่อวาน ... เมื่อวานของเมื่อวาน

เพิ่งรู้สึกว่านี่คือชีวิตใหม่

แข็งแรง สดใส อยู่ได้ด้วยตัวเอง ... เพราะมันจะไม่มีเค้าอีกแล้ว

วันนี้ ... เค้าโทร.มา

เพื่ออะไรเหรอ ...

มือสั่น ๆ ใจสั่น ๆ น้ำตาคลอ ๆ ... แล้วก็ตัดบทวางสายไป

การไม่เจอกัน ไม่พูดกัน ไม่คุยกัน การหายไปเลย มันทำให้ฉันเข้มแข็ง

ได้โปรดอย่ากลับมาอีกเลย ... ชีวิตเราไม่เจอกันอีกเลยยังได้ ได้โปรดอย่ากลับมา

ที่เห็นว่าเข้มแข็ง...แต่จิง ๆ แล้วไม่เลย...

อย่ากลับมาอีกนะ...ได้โปรด

Comment

Comment:

Tweet